+1.2
votes received
That makes sense. Thank you! :)
+1.2