+3
votes received
Nice podcast on this my nerdy biggaz
+3