+2
votes received
Here you go bud

The Elegant Bastard Devine-Shelf Spanish Soft Hashish
+2